Vzpomínky a zapomínání

komplet
ČR, 2005, 111 minut (pásmo)
Originální názevVzpomínky a zapomínání

Technické a distribuční údaje

Formát: 1:1,37 / 1:1,66 / 1:2,35 | Originální verze: česká, polská | Titulky: české | Přístupnost: 15 | Distributor: AČFK | Majitel práv: AČFK | Majitel kopie: AČFK | Monopol od: 1.5.2005 | Monopol do: 1.5.2008 | ID: M3237
Unikátní distribuční projekt, který spojuje tři filmy - klasický kloutkový film Hermíny Týrlové, dokumentární filmy o zapomenutém spisovateli a nedokončený film klasika polské kinematografie.
Pasažérka
Pasažérka
Polsko, 1963, 58 minut, režie: Andrzej Munk, Witold Lesiewicz (dokončení filmu)

Munk zamýšlel natočit film o zodpovědnosti a individuálním svědomí, toužil postihnout analýzu příčin a motivů lidského konání. Všechny tyto momenty jsou ve filmu obsaženy alespoň částečně, a tak může o hrůzách minulosti živě vyprávět i dnes.

Vzpoura hraček
Vzpoura hraček - krátký film Hermíny Týrlové
Československo, 1946, 15 minut, režie: Hermína Týrlová, František Sádek
Český krátký loutkový film, do něhož je úspěšně včleněna část hraná herci.
Do hračkářovy dílny vtrhne gestapák a chce zatknout majitele. Ten nečeká a uprchne. Hračky se proti nevítanému hostu, který je ze zlosti nad neúspěchem surově ničí, vzbouří a vyhlásí mu boj. Jejich společnému postupu a vynalézavosti, která je lepší zbraní než gestapákův revolver, se podaří přimět tupého nacistického surovce k útěku. – Vedle vtipného groteskního děje přináší tento loutkový film zlínské výrobní skupiny i dobrou tendenci, jejíž vyjádření na konkrétním ději je srozumitelné i pro nejmenší diváky.
Zlopověstné dítě
Zlopověstné dítě - dokumentární film
ČR, 2003, 38 minut, režie: Lucie Králová a Miloslav Novák

Film o mladém dřevomodeláři z Plzeňska fascinovaném tématem holocaustu, který navštěvuje přeživší pamětníky, jenž kvůli své posedlosti přestal chodit do práce a naučil se pět jazyků a jenž se rozhodne opustit svou vlast a odletět do Izraele najít jednoho z posledních přeživších tábora Treblinka.

Fotogalerie

Vzpoura hraček
Zlopověstné dítě 1
Zlopověstné dítě 2
Zlopověstné dítě 3
Pasažérka